Spreekuur

Wij proberen afspraken op de dag zelf te plannen, helaas is dit niet altijd mogelijk.
Spoedgevallen en zaken die echt niet kunnen wachten worden altijd dezelfde dag afgehandeld.

Wilt u verzekerd zijn van een afspraak op een dag en tijdstip dat het u uitkomt? Bel dan tijdig, zeker 1 of 2 weken van te voren.

Voor het aanvragen van gesprekken dit graag melden bij de doktersassistente, zou kunnen we u meer tijd aanbieden.

De huisarts behandelt 1 klacht per spreekuurplek (10 min), indien u meer dan 1 klachten heeft zou u dit dan willen melden aan de assistente bij het maken van de afspraak, dan proberen we een dubbele afspraak in te plannen.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.
Als u belt, zal de doktersassistente u eerst een aantal vragen stellen. Het is fijn als u die vragen zo goed mogelijk beantwoordt. Zo kan de assistente u bij de juiste persoon inplannen en ervoor zorgen dat u voldoende tijd heeft om uw klacht te bespreken. Misschien kan de assistente u meteen helpen of advies geven.

Is het spoed?
Luister goed naar het bericht dat u hoort zodra u de praktijk belt. De doktersassistente wil altijd eerst weten of u met spoed hulp nodig heeft. Er wordt dan zo snel mogelijk actie ondernomen. De assistente overlegt of u naar de praktijk kunt komen of dat de huisarts naar u toe komt.

Vandaag nog een afspraak?
Wilt u liefst vandaag nog een afspraak? Belt u dan meteen in de ochtend. De praktijk is op werkdagen vanaf 08:00 uur bereikbaar. Voor spoed wordt altijd ruimte gemaakt.

Waarom stelt de doktersassistente vragen aan de telefoon?
Bij beantwoorden van de telefoon vragen de assistentes u naar de reden van uw komst of visiteaanvraag om de ernst van uw klacht te kunnen inschatten en de spreekuren goed te kunnen plannen. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid en hebben uiteraard hun beroepsgeheim. Zonodig overleggen zij met de huisarts. Misschien wilt u niet aan de assistente vertellen waarom u een afspraak met de huisarts wilt. De assistente zal dan voor u een afspraak maken voor een consult van 10 minuten.

Afspraak afzeggen?

Het kan gebeuren dat u de afspraak moet afzeggen. Geeft u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden. Het is erg vervelend als u niet op tijd afzegt: de dokter of praktijkondersteuner heeft immers tijd voor u gereserveerd. De eerste keer dat u niet afzegt, krijgt u een waarschuwingsbrief. Komt het nog een keer voor dan ontvangt u een rekening van
€ 25,00. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekering vergoed en dient u zelf te betalen.

Wij verwijzen u niet achteraf!

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij het wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

 Wie werkt wanneer?

Mw. drs. K.A.F. Quadens:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Assistente spreekuur:
Elke dag is er een mogelijkheid om een afspraak met de assistente te maken, de assistente doet de volgende handelingen: Bloeddrukmetingen, ECG, injecteren, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, wond behandeling, bloedafname, Het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, allergie testen.

Annemiek van Dam POH somatiek:
Heeft op woensdag en donderdag spreekuur.

Petra van Haaren POH GGZ:
Heeft spreekuur op maandagmiddag en dinsdag de hele dag.

Paula van Doornik (Doktersassistente) :
Bloedprikken op afspraak op
woensdagochtend van 08:00 – 10:00 en vrijdagochtend van 08:00 – 10:00. Alleen op afspraak.