E-consult

1. U kunt per e-mail met uw huisarts communiceren over een aantal afgesproken onderwerpen. De volgende onderwerpen lenen zich goed voor e-mail consulten:
- Laboratorium en andere uitslagen
- Evaluatie van chronische ziekten (glucosemeting, bloeddrukmeting)
- Evaluatie van medicatie
- Resultaat van therapie
2. E-mail consulten zijn niet geschikt in spoedeisende situaties.
3. U krijgt antwoord binnen 7 werkdagen per e-mail.
4. Als uw huisarts afwezig is (b.v. vakantie) kan beantwoording van uw vraag langer duren.
5. E-mail correspondentie maakt deel uit van uw medisch dossier
6. Zorg voor een goede beveiliging van uw privacy en tegen virussen. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig ontvangen, verwerken en versturen van e-mail berichten.
7. Als u e-mail berichten naar de praktijk stuurt, denk dan aan het volgende:
- Geef uw volledige naam en geboortedatum en informatie hoe wij u kunnen bereiken.
- Gebruik een neutrale omschrijving als onderwerp
- Geef slechts informatie relevant voor uw vraag
- Gebruik e-mail niet voor bijzonder gevoelige en persoonlijke onderwerpen.
8. De kosten van het e-mail consult zijn hetzelfde als een telefonisch consult
9. Uw huisarts doet zijn best de vertrouwelijkheid van uw correspondentie te garanderen. Maar volledige vertrouwelijkheid kan, om technische en andere redenen, bij e-mail consulten nooit worden gegarandeerd.

Deze mail is bedoeld voor:* (* = verplicht)

Mw. Quadens ( huisarts )Mw. van Haaren ( praktijkondersteuner ggz )Mw. A. van Dam ( praktijkondersteuner somatiek )De doktersassistente
Uw voorletters en achternaam *

Uw geboortedatum (dag-maand-jaar) *

Uw adres (straat en huisnummer) *

Uw telefoonnummer*

Uw email *

Uw vraag

Momenteel is het bijna onmogelijk om een volledig beveiligd systeem te gebruiken. Dit houdt in dat er wat betreft de gemailde gegevens bepaalde risico's gelopen worden. Dit risico ligt bij u als gebruiker. De praktijk is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze mailwisseling voortkomt.
Ook kunnen wij niet nagaan of u degene bent die uw eigen mail opent en kennis neemt van ons antwoord. E-mail is geen geschikte manier om ingewikkelde medische problemen te bespreken. Ook kan het NIET gebruikt worden bij MEDISCHE SPOED.
Ik heb de waarschuwing op deze pagina gelezen en accepteer mijn eigen verantwoordelijkheid.
(U kunt alleen verzenden wanneer u dit heeft aangevinkt.)*
captcha
Vul de bovenstaande code in (dit om spam te voorkomen)

U ontvangt een kopie op uw ingevulde E-mail adres