Welkom

Wij zijn van 11 juli tot 1 augustus 2016 gesloten i.v.m vakantie.
Mail en herhaalrecepten behandelen wij niet in deze periode!

Waarneming voor spoedgevallen of dringende zaken:
Dr Salomé
Ds Lomanlaan 41
4191 GR Geldermalsen
T: 0345-571250

Herhaalmedicatie kan u herhalen via de apotheek.

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten van huisartsenpraktijk Quadens staan voor:

* persoonlijke zorg, dicht bij de patiënt
* zorg waarbij de verantwoording voor uw gezondheid gestimuleerd en begeleid wordt
* zorg met een kleinschalig karakter
* zorg met een, binnen de beroepsgroep gedefinieerde, hoge kwaliteit (basis is het LHV basistakenpakket en de NHG richtlijnen)
* zorg waarbij service en laagdrempeligheid een belangrijk uitgangspunt is en zorgcoördinatie een van de belangrijkste pijlers is.