Welkom

Avond – nacht – weekend
Voor spoedeisende huisartsenhulp in avond, nacht en weekend. De huisartsenpost is gevestigd in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ingang SEH/HAP), President Kennedylaan 1a, 4002 WP Tiel.

Als u voor een afspraak naar de huisartsenpost komt moet u zich kunnen identificeren,
Dus neem uw paspoort, ID of rijbewijs mee!

U kunt de arts op de huisartsenpost alleen op afspraak bezoeken!

Tel: 0900 – 7060504

*****

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten van huisartsenpraktijk Quadens staan voor:

* persoonlijke zorg, dicht bij de patiënt
* zorg waarbij de verantwoording voor uw gezondheid gestimuleerd en begeleid wordt
* zorg met een kleinschalig karakter
* zorg met een, binnen de beroepsgroep gedefinieerde, hoge kwaliteit (basis is het LHV basistakenpakket en de NHG richtlijnen)
* zorg waarbij service en laagdrempeligheid een belangrijk uitgangspunt is en zorgcoördinatie een van de belangrijkste pijlers is.