Welkom

Wij zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 21 juli 2014 t/m 10 augustus 2014.
Voor herhaalrecepten kunt u terecht bij uw apotheek.

In deze periode zal de waarneming als volgt zijn:

21-07 t/m 25/07:
Letters A t/m H: Praktijk de Achterweg Tel: 5717100
Letters I t/m O: Dokter Van de Woestijne Tel: 651210
Letters P t/m Z: Dokter Hamer Tel: 571260

28-07 t/m 01/08:
Letters A t/m H: Dokter Van de Woestijne Tel: 651210
Letters I t/m O: Dokter Moes Tel: 571260
Letters P t/m Z: Dokter Hamer Tel: 571260

04-08 t/m 08/08:
Letters A t/m H: Praktijk de Achterweg Tel: 571700
Letters I t/m O: Dokter Moes Tel: 571260
Letters P t/m Z: Dokter Hamer Tel: 571260

Avond – nacht – weekend
Voor spoedeisende huisartsenhulp in avond, nacht en weekend. De huisartsenpost is gevestigd in het Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ingang SEH/HAP), President Kennedylaan 1a, 4002 WP Tiel.

Als u voor een afspraak naar de huisartsenpost komt moet u zich kunnen identificeren,
Dus neem uw paspoort, ID of rijbewijs mee!

U kunt de arts op de huisartsenpost alleen op afspraak bezoeken!

Tel: 0900 – 7060504

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten van huisartsenpraktijk Quadens staan voor:

* persoonlijke zorg, dicht bij de patiënt
* zorg waarbij de verantwoording voor uw gezondheid gestimuleerd en begeleid wordt
* zorg met een kleinschalig karakter
* zorg met een, binnen de beroepsgroep gedefinieerde, hoge kwaliteit (basis is het LHV basistakenpakket en de NHG richtlijnen)
* zorg waarbij service en laagdrempeligheid een belangrijk uitgangspunt is en zorgcoördinatie een van de belangrijkste pijlers is.